Ámósz próféta könyve

Ámósz három látomása. Amacjá eltiltja Ámószt a prófétálástól

7 Ilyen dolgot láttatott velem

az én Istenem, az Úr:

Íme, sáskarajt teremtett

a sarjúfakadás kezdetén,

és íme, már sarjadzott a fű

a királyi kaszálás után.

2 Amikor föl akarta falni a föld füvét,

azt mondtam: Istenem, Uram!

Bocsáss meg, kérlek!

Hogyan állhat meg Jákób?

Hiszen oly kicsiny!

3 Megengesztelődött az Úr

ebben a dologban:

Nem lesz meg! – mondta az Úr.

4 Ilyen dolgot láttatott velem

az én Istenem, az Úr:

Íme, tüzet hívott elő ítéletre

az én Istenem, az Úr,

és az megemésztette a nagy mélységet,

és amikor már emésztette az országot,

5 azt mondtam:

Istenem, Uram, hagyd abba, kérlek!

Hogyan állhat meg Jákób?

Hiszen oly kicsiny!

6 Megengesztelődött az Úr

ebben a dologban:

Ez sem lesz meg!

– mondta az én Istenem, az Úr.

7 Ilyen dolgot láttatott velem:

Íme, az Úr ott állt egy függőleges kőfalon,

és a kezében mérőzsinór volt.

8 Azt kérdezte tőlem az Úr:

Mit látsz, Ámósz?

Én pedig azt mondtam: Mérőzsinórt.

Erre azt mondta az Úr:

Íme, mérőzsinórral mérek népem,

Izráel körében,

és többé nem bocsátok meg neki!

9 Bizony elpusztulnak Izsák magaslatai,

és romba dőlnek Izráel szent helyei.

Fegyverrel támadok Jeroboám háza ellen.

10 Akkor ezt az üzenetet küldte Amacjá, Bétel papja Jeroboámnak, Izráel királyának: Pártot üt ellened Ámósz Izráel házában. Nem tűrheti el az ország az ő beszédeit! 11 Mert így beszél Ámósz: Fegyver által hal meg Jeroboám, Izráelt pedig fogságba viszik a földjéről!

12 Ámószhoz azért így szólt Amacjá: Menj el, te látnok! Menekülj Júda földjére, ott edd a kenyeredet, és ott prófétálj! 13 Bételben nem prófétálhatsz többé, mert a király szent helye és az ország székháza az!

14 Ámósz így felelt Amacjának:

Nem vagyok próféta, se próféta fia:

marhapásztor vagyok, és fügét termesztek.

15 De elhívott engem az Úr a nyáj mellől,

és azt mondta nekem az Úr:

Menj el, és prófétálj népemnek, Izráelnek!

16 Most azért halld meg az Úr beszédét!

Te azt mondod: Ne prófétálj Izráel ellen,

és ne szólj Izsák háza ellen!

17 Ezért így szól az Úr:

Feleséged paráznává lesz a városban,

fiaid és leányaid fegyver által hullanak el.

Földedet fölosztják mérőkötéllel,

te magad tisztátalan földön halsz meg,

Izráelt pedig fogságba viszik földjéről.