Ámósz próféta könyve

Fenyegetések Móáb, Júda és Izráel ellen

2 Így szól az Úr:

Móáb három, sőt négy bűne miatt

nem változtatok szándékomon.

Mivel mésszé égette

Edóm királyának csontjait,

2 tüzet küldök Móábra,

és megemészti Kerijjót palotáit.

Csatazajban hal meg Móáb,

harci lárma és kürtzengés közben.

3 Kiirtom belőle a bírót,

és vele együtt minden fejedelmét megölöm

– ezt mondja az Úr.

4 Így szól az Úr:

Júda három, sőt négy bűne miatt

nem változtatok szándékomon.

Mivel megvetették az Úr törvényét,

és nem tartották meg rendelkezéseit,

félrevezették őket hazug bálványaik,

amelyeket atyáik követtek,

5 ezért tüzet küldök Júdára,

és megemészti Jeruzsálem palotáit.

6 Így szól az Úr:

Izráel három, sőt négy bűne miatt

nem változtatok szándékomon.

Mivel eladják pénzért az igazat,

a szegényt pedig egy pár saruért,

7 a föld porát áhítják a szegények fejére,

és a nyomorultak útját eltérítik.

Apa és fia egy leányhoz jár,

hogy beszennyezzék szent nevemet.

8 Zálogba vett ruhákon nyújtózkodnak

minden oltár mellett,

és az elítéltek borát isszák Istenük házában.

9 Pedig én irtottam ki előlük az emóriakat,

akik magasak voltak, mint a cédrusok,

és erősek, mint a tölgyfák.

Mégis kipusztítottam gyümölcsüket fent

és gyökerüket alant.

10 Én hoztalak ki benneteket Egyiptom földjéről,

és vezettelek a pusztában negyven esztendeig,

hogy birtokba vegyétek az emóriak földjét.

11 Prófétákat támasztottam fiaitok közül,

és názírokat ifjaitok közül.

Vajon nem így van, Izráel fiai?

– ezt mondja az Úr.

12 De borral itattátok a názírokat,

a prófétákra pedig ráparancsoltatok:

Ne prófétáljatok!

13 Ezért íme, lenyomlak titeket,

ahogyan a kévékkel teli szekér

belenyomódik a földbe.*

14 Elvész a gyors lábú menekülő,

és az erős hiába erősíti meg az erejét,

a hős sem mentheti meg lelkét.

15 Nem tud helytállni az íjász,

nem menekülhet el még a gyors lábú sem,

és a lovon ülő sem mentheti meg lelkét.

16 A hősök közül a legbátrabb is

mezítelenül fut el azon a napon

– ezt mondja az Úr.