Ámósz próféta könyve

Az előkelők feddése a szegények
elnyomása miatt

4 Halljátok meg ezt a beszédet,

ti básáni tehenek, akik Samária hegyén vagytok,

akik nyomorgatjátok a szegényeket,

megrontjátok a nyomorultakat,

akik azt mondjátok férjeteknek:

Hozzatok, hadd igyunk!

2 Megesküdött szentségére

az én Istenem, az Úr,

hogy íme, eljönnek rátok azok a napok,

amikor szigonyokkal visznek el titeket,

maradékotokat pedig halászhorgokkal.*

3 A réseken mentek ki egymás után,

és a Hermón felé taszítanak ki titeket

– ezt mondja az Úr.

4 Jöjjetek csak Bételbe, és vétkezzetek,

szaporítsátok a vétkeket Gilgálban!

Vigyétek reggelente áldozataitokat,

és harmadnaponként tizedeteket.

5 Égessetek kovásszal készült hála­áldozatot,

ajánljatok föl önkéntes áldozatokat, és híreszteljétek,

mert így szeretitek, Izráel fiai

– ezt mondja az én Istenem, az Úr.

6 Én viszont azt bocsátottam rátok,

hogy fogatok tiszta maradt minden városotokban,

és kenyérínség volt minden helységetekben,

mégsem tértetek vissza hozzám

– ezt mondja az Úr.

7 Még az esőt is megvontam tőletek

három hónappal az aratás előtt.

Az egyik városra adtam esőt,

a másik városra pedig nem adtam.

Az egyik rész kapott esőt, de az a rész,

amelyre nem esett eső, kiszáradt.

8 Két-három városból tántorogtak

egy városba vizet inni,

de nem jutott nekik elég,

mégsem tértetek vissza hozzám

– ezt mondja az Úr.

9 Megvertelek titeket

szárazsággal és ragyával,

kertjeiteknek, szőlőiteknek,

fügefáitoknak és olajfáitoknak

nagy részét megette a sáska:

mégsem tértetek vissza hozzám

– ezt mondja az Úr.

10 Dögvészt bocsátottam rátok,

mint Egyiptomra,

fegyverrel öltem ifjaitokat,

lovaitokat zsákmányul vitettem el,

táborotok bűzét pedig egészen orrotokig emeltem,

mégsem tértetek vissza hozzám

– azt mondja az Úr.

11 Közületek többeket fölforgattam,

ahogyan Isten fölforgatta

Sodomát és Gomorát,

és olyanokká lettetek,

mint a tűzből kikapott üszök,

mégsem tértetek vissza hozzám

– így szól az Úr.

12 Ezért cselekszem így veled, Izráel!

És mivel így cselekszem veled,

készülj Istened elé, Izráel!

13 Mert íme, aki a hegyeket formálta,

és a szelet teremtette,

aki kijelenti gondolatait az embernek,

aki a hajnalt sötétséggé változtatja,

és a föld magaslatain lépdel:

az Úr ő, Seregek Istene az ő neve.