Ámósz próféta könyve

A próféta intése az engedetlen népnek

3 Halljátok meg ezt a beszédet,

amelyet az Úr szól felőletek, Izráel fiai,

az egész nemzetség felől,

amelyet fölhozott Egyiptom földjéről:

2 Csak titeket választottalak magamnak

e föld minden nemzetsége közül,

ezért büntetlek meg titeket

minden gonoszságotokért.

3 Vajon járnak-e ketten együtt,

ha nem egyeztek meg egymással?

4 Ordít-e az oroszlán az erdőben,

ha nincs zsákmánya?

Hallatja-e hangját

barlangjából az oroszlánkölyök,

ha semmit sem fogott?

5 Csapdába esik-e a madár a földön,

ha nem vetnek neki tőrt?

Fölpattan-e a csapda a földről,

ha semmit sem fogott?

6 Ha fölharsan a kürt a városban,

nem riad-e meg a nép?

Vajon ha baj van a városban,

nem az Úr szerzi azt?

7 Az én Istenem, az Úr

semmit sem cselekszik addig,

míg meg nem jelenti titkát szolgáinak,

a prófétáknak.

8 Ha az oroszlán ordít, ki ne rettegne?

Ha az Úr, az én Istenem szól, ki ne prófétálna?

9 Adjatok hírt Asdód palotáiból

és az Egyiptomban levő palotákból,

és így szóljatok:

Gyűljetek össze Samária hegyein,

lássátok meg, milyen nagy a háborgás

és az elnyomás benne!

10 Mert nem tudnak helyesen cselekedni

– ezt mondja az Úr.

Halomra gyűjtik a kincset palotáikban

erőszakossággal és zsarolással.

11 Ezért azt mondja az én Istenem, az Úr:

Ellenség veszi körül ezt a földet,

ledönti hatalmadat, és feldúlja palotáidat.

12 Ezt mondja az Úr:

Ahogyan a pásztor az oroszlán szájából csak

a két lábszárat vagy a fül hegyét menti meg,

úgy menekülnek meg Izráel fiai,

akik Samáriában a pamlagok sarkán

és a nyugágyak damasztján ülnek.*

13 Halljátok meg, és tegyetek tanúbizonyságot

Jákób házának – ezt mondja az én Istenem,

az Úr, a Seregek Istene –,

14 amely napon megbüntetem Izráelt bűneiért,

Bételt is megbüntetem oltáraiért.

Letörnek az oltár szarvai, és a földre omlanak.

15 Ledöntöm a téli házat a nyári házzal együtt,

elpusztulnak az elefántcsont házak,

és megsemmisülnek a nagy házak

– ezt mondja az Úr.