Ámósz próféta könyve

Fenyegetés Damaszkusz, Gáza, Tírusz, Edóm és Ammón ellen

1 Ámósz beszédei, aki a tekóabeli pásztorokhoz tartozott. Ezt látta Izráelről Uzzijjának, Júda királyának az idejében és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izráel királyának az idejében, két esztendővel a földindulás előtt.

2 Ezt mondta:

Fölharsan az Úr hangja a Sionról,

fölzendül Jeruzsálemből.

Gyászolnak a pásztorok legelői,

és elszárad a Karmel teteje.

3 Így szól az Úr:

Damaszkusz három, sőt négy bűne miatt

nem változtatok szándékomon.

Mivel vas cséplőszánokkal csépelték Gileádot,

4 tüzet küldök Hazáél házára,

és az megemészti Ben-Hadad palotáit.

5 Letöröm Damaszkusz zárait,

kiirtom az Aven völgyében lakókat

és azt, aki a jogart tartja Bét-Édenben.

Fogságba megy Arám népe Kírbe

– ezt mondja az Úr.

6 Így szól az Úr:

Gáza három, sőt négy bűne miatt

nem változtatok szándékomon.

Mivel az összes foglyot rabságba vitték,

és az edómiaknak adták át őket,

7 tüzet küldök Gáza kőfalára,

és megemészti palotáit.

8 Kiirtom a lakosokat Asdódból

és Askelónból azt, aki a jogart tartja.

Azután Ekrón ellen fordítom a kezemet,

és elvész a filiszteusok maradéka is

– ezt mondja az én Istenem, az Úr.

9 Így szól az Úr:

Tírusz három, sőt négy bűne miatt

nem változtatok szándékomon.

Mivel az egész fogoly népet Edómnak adták,

és nem tartották számon a testvéri szövetséget,

10 tüzet küldök Tírusz kőfalára,

és megemészti palotáit.

11 Így szól az Úr:

Edóm három, sőt négy bűne miatt

nem változtatok szándékomon.

Mivel fegyverrel űzte saját testvérét,

és elfojtotta szívében az irgalmasságot,

szüntelen tombolt haragja,

és mindvégig kitartott dühében,

12 tüzet küldök Témánra,

és megemészti Bocrá palotáit.

13 Így szól az Úr:

Ammón három, sőt négy bűne miatt

nem változtatok szándékomon.

Mivel fölhasították Gileád várandós asszonyait,

hogy kiszélesíthessék határukat,

14 tüzet küldök Rabbá kőfalára,

és megemészti palotáit

harci zajban, a háború napján,

pusztító viharral a szélvész napján.

15 Királyuk számkivetésbe megy,

és fejedelmei is vele mennek

– ezt mondja az Úr!