Mikeás próféta könyve

A Messiás születése, országlása és győzedelme

5 Seregelj hát egybe, seregek leánya!

Ostrommal támadtak ellenünk,

pálcával verik arcul Izráel bíráját!

2 De te, Efrátának Betleheme,

bár kicsiny vagy Júda nemzetségei között,

belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen;

akinek származása a kezdetekig nyúlik vissza,

az ősidők napjáig.

3 Ezért csak addig adja oda őket,

amíg a szülő asszony szül,

de testvéreinek maradékai

visszatérnek Izráel fiaihoz.

4 Odaáll, és az Úr erejével legeltet,

az Úrnak, Istenének fenséges nevével.

Biztonságban laknak,

mert nagy lesz ő egészen a föld határáig.

5 Ő a mi békességünk.

Ha Asszíria fölvonul földünkre,

és megtapossa palotáinkat,

hét pásztort és nyolc fejedelmi férfit

állítunk szembe vele.

6 Karddal legeltetik majd Asszíria földjét

és Nimród földjét is az ő kapuiban.

Megszabadít Asszíriától,

ha megtámadja földünket,

és a mi területünkre lép.

7 Olyan lesz Jákób maradéka a sok nép között,

mint az Úrtól jövő harmat, mint zápor a fűnek,

mert nem emberben reménykedik,

és nem emberek fiaiban bízik.

8 Olyan lesz Jákób maradéka

a nemzetek között, a sok nép között,

mint az oroszlán az erdei vadak között.

Mint az oroszlánkölyök a juhnyáj között,

amely ha betör, letiporja és széttépi,

és nincs, aki megmentsen tőle.

9 Erőt vesz kezed szorongatóidon,

és minden ellenségedet kipusztítod.

10 Azon a napon – ezt mondja az Úr –

kiirtom lovaidat,

és elveszítem harci szekereidet.

11 Kiirtom országod városait,

és ledöntöm minden erődítményedet.

12 Kiirtom kezedből a varázsszereket,

és nem lesznek többé szemfényvesztőid.

13 Kiirtom faragott szobraidat és bálványaidat,

nem borulsz le többé kezed alkotásai előtt.

14 Kiszaggatom szent fáidat,

és elpusztítom városaidat.

15 Heves haraggal állok bosszút

azokon a népeken,

akik nem engedelmeskednek.