Mikeás próféta könyve

A fejedelmek kegyetlenségei és a hamis próféták bűnei

3 És azt mondtam:

Halljátok, Jákób fejei

és Izráel házának vezérei:

Nem a ti feladatotok-e,

hogy ismerjétek a törvényt?

2 Ti, akik gyűlölitek a jót,

és kedvelitek a gonoszságot!

Akik lenyúzzátok róluk a bőrüket

és csontjaikról a húsukat!

3 Akik megeszitek népem húsát,

lenyúzzátok róluk a bőrt,

összetöritek csontjaikat,

és földaraboljátok, mint a húst,

amely a fazékba vagy az üstbe kerül.

4 Kiáltanak majd az Úrhoz,

de nem válaszol nekik,

sőt elrejti akkor előlük az arcát,

mert gonosszá lettek cselekedeteik.

5 Így szól az Úr

azok ellen a próféták ellen,

akik ámítják népemet,

s akik békességet hirdetnek,

ha van mit rágcsálniuk,

de hadat indítanak az ellen,

aki nem ad a szájukba valamit.

6 Ezért éjszaka száll rátok,

hogy ne lássatok látomást,

és sötétség jön rátok,

hogy ne jövendölhessetek,

és lemegy a nap a próféták fölött,

és elsötétül nekik a nappal.

7 Megszégyenülnek a látnokok,

elpirulnak a jövendőmondók,

szájukra teszik kezüket mindnyájan,

mert nem jön felelet Istentől.

8 Én ellenben betöltekeztem

az Úr lelkének erejével,

ítélettel és hatalommal,

hogy hirdessem Jákóbnak a vétkét

és Izráelnek a bűnét.

9 Halljátok meg ezt,

Jákób házának fejei

és Izráel házának vezérei,

akik utáljátok a törvényt,

és minden igazságot kiforgattok!

10 Vérontással építitek Siont

és romlottsággal Jeruzsálemet!

11 Elöljáróik ajándékért ítélnek,

papjaik jutalomért tanítanak,

prófétáik pénzért jövendölnek,

és mégis az Úrra hivatkoznak,

és azt mondják:

Hát nincs-e közöttünk az Úr?!

Nem következik ránk a veszedelem!

12 Ezért miattatok, mint a mezőt,

fölszántják a Siont,

Jeruzsálem kőhalommá lesz,

a templom hegye pedig erdős magaslattá.