Krónikák második könyve

A templomhoz tartozó eszközök

4 Rézoltárt is készíttetett, amelynek hosszúsága húsz könyök, szélessége is húsz könyök, magassága pedig tíz könyök volt. 2 Öntött tengert is csináltatott, mely egyik szélétől a másikig tízkönyöknyi volt, kerek formájú, és öt könyök magas, és harminc könyök hosszú zsinór érte körül. 3 Alatta ököralakok voltak körös-körül, tízkönyöknyire vették körül a tengert. Az ököralakok két sorban voltak, egybeöntve az egésszel. 4 A tenger tizenkét ökrön állt: három északra fordulva, három nyugatra, három délre, három pedig keletre. Mindnek befelé volt a háta, és ezek tartották a tengert. 5 Vastagsága egytenyérnyi volt, és karimája olyan, mint a pohár pereme vagy a liliom virága. Háromezer bat víz fért bele. 6 Csináltatott ezenkívül tíz mosdómedencét. Ötöt jobb kéz felől, ötöt pedig bal kéz felől helyeztetett el, hogy azokban mossák és öblítsék le azt, amit égőáldozatra szántak. A tenger pedig arra való volt, hogy a papok mosakodjanak benne.

7 Csináltatott tíz arany mécsestartót is az utasítás szerint, és elhelyeztette a templomban, ötöt jobb kéz felől, ötöt bal kéz felől. 8 Készíttetett tíz asztalt is, amelyeket elhelyeztetett a templomban, ötöt jobb kéz felől, ötöt bal kéz felől. Készíttetett száz arany hintőedényt is. 9 Elkészíttette a papok udvarát is és a nagy tornácot, ajtókat is rá, és ajtajaikat rézzel borította be. 10 A tengert pedig jobb kéz felől, délkeletre helyezte el. 11 Húrám fazekakat, lapátokat és hintőedényeket is csinált. Ezzel bevégezte Húrám a munkát, amelyet Salamon király számára kellett végeznie Isten házában: 12 a két oszlopot és a két kerek gömböt a két oszlop tetejére és a két hálót a két kerek gömb beborítására, amelyek az oszlopok tetején voltak. 13 És négyszáz gránátalmát a két hálóra, két sor gránátalmát egy-egy hálóba, a két kerek gömb beborítására. 14 Állványokat is készített és rájuk mosdómedencéket; 15 egy tengert is készített és tizenkét ökröt alája; 16 fazekakat, lapátokat és villákat. Mindezt az eszközt Húrám mester tiszta rézből csinálta Salamon királynak az Úr háza számára. 17 A Jordán mezején öntette ki azokat a király az agyagos földben, Szukkót és Cerédá között. 18 Mindezt az eszközt Salamon nagy mennyiségben csináltatta, mert nem számított a réz súlya.

19 Elkészíttetett Salamon minden más fölszerelést is, amely az Úr házához szükséges volt: az aranyoltárt és az asztalokat is, amelyeken a szent kenyerek voltak. 20 A színarany mécsestartókat és azok mécseseit is, hogy égjenek rendeltetésük szerint a szentek szentje előtt. 21 A virágait, mécseit és a koppantókat is aranyból, éspedig színaranyból. 22 És a késeket, a hintőedényeket, a kanalakat és a szenesserpenyőket színaranyból, valamint a ház kapuját, a szentek szentjébe nyíló ajtószárnyakat és a templom épületének ajtószárnyait színaranyból.