Krónikák második könyve

Jósáfátot meginti a próféta, és jó útra tér

19 Jósáfát, Júda királya pedig békével visszatért a palotájába, Jeruzsálembe. 2 Ekkor elébe ment Jéhú próféta, Hanáni fia, és azt mondta Jósáfát királynak: Hát az istentelennek kellett segítened és az Úr gyűlölőit szeretned? Ezért nagy az Úr haragja ellened. 3 De némi jó dolgot is találtam benned, hogy kivágattad e földről az Asérá-oszlopokat, és Isten keresésére adtad magadat.

4 Ezután Jósáfát egy ideig Jeruzsálemben tartózkodott, azután pedig kiment a nép közé, Beérsebától fogva egészen Efraim hegységéig, és az Úrhoz, atyáik Istenéhez térítette őket. 5 Városonként bírákat rendelt ki Júda minden megerősített városába, 6 és azt mondta nekik: Nézzétek meg jól, hogy mit cselekszetek, mert nem emberek nevében, hanem az Úr nevében ítélkeztek, aki veletek lesz az ítélettételben. 7 Azért féljétek az Urat, vigyázzatok arra, amit tesztek! Mert az Úrnál, a mi Istenünknél nincsen hamisság, sem személyválogatás, sem vesztegetés elfogadása. 8 Sőt Jeruzsálemben is kinevezett Jósáfát némelyeket a léviták, papok és Izráel családfői közül az Úr nevében való ítélkezésre és perdöntésre. Ezek visszatértek Jeruzsálembe. 9 Ezt hagyta meg nekik: Így cselekedjetek az Úr félelmében, hűséggel és teljes szívvel: 10 Bármilyen peres ügyet hoznak elétek atyátokfiai, akik a maguk városaiban laknak, vérontásra, törvényre és parancsolatra, rendelkezésekre vagy ítéletekre tekintettel, intsétek őket, hogy ne vétkezzenek az Úr ellen, és ne szálljon reátok és atyátokfiaira az Úr haragja. Így cselekedjetek, és akkor nem vétkeztek. 11 És íme, Amarjáhú pap lesz a fölöttesetek az Úr minden dolgában. A király minden dolgában pedig Zebadjáhú, Jismáél fia, a Júda házának feje. A léviták is elöljáróitok lesznek. Legyetek azért erősek a tisztségetekben, és az Úr mellette lesz az igaznak.