Krónikák második könyve

Jósáfát királysága Júdában és vitézei

17 Utána fia, Jósáfát lett a király, és megerősítette magát Izráellel szemben. 2 Sereget helyezett Júda minden erős városába, és őrséget helyezett Júda országába és Efraimnak azokba a városaiba, amelyeket apja, Ászá meghódított. 3 Az Úr Jósáfáttal volt, mert atyjának, Dávidnak korábbi útjain járt, és nem kért segítséget a bálványoktól, 4 hanem atyja Istenét kereste, és az ő parancsolatai szerint járt, és nem Izráel cselekedetei szerint. 5 Ezért az Úr megerősítette kezében a királyságot. Egész Júda ajándékot adott Jósáfátnak, és gazdagsága és dicsősége igen nagy volt. 6 És szíve fölemelkedett az Úr útjain járva, és újból eltávolította Júdából a magaslatokat és az Asérá-oszlopokat.

7 Királyságának harmadik esztendejében elküldte vezérei közül Ben-Hailt, Óbadját, Zekarját, Netanélt és Míkájehút, hogy tanítsanak Júda városaiban. 8 Léviták is voltak velük: Semajáhú, Netanjáhú, Zebadjáhú, Aszáél, Semirámót, Jehónátán, Adónijjáhú, Tóbijjáhú és Tób-Adónijjá léviták és velük együtt Elisámá és Jehórám papok. 9 Tanítottak tehát Júdában, és velük volt az Úr törvénykönyve, amikor Júda városaiban jártak, és a népet tanították.

10 Ezért az Úr rettegést támasztott azokban a királyságokban, amelyek Júda körül voltak, annyira, hogy nem mertek Jósáfát ellen harcolni. 11 A filiszteusoktól is hoztak Jósáfátnak ajándékot és adót ezüstben, az arábiaiak pedig nyájakat hoztak neki, hétezer-hétszáz kost és hétezer-hétszáz kecskebakot. 12 Jósáfát mindig nagyobb és hatalmasabb lett, és kastélyokat és raktárakat épített Júdában. 13 Nagy készlete volt Júda városaiban, Jeruzsálemben pedig erős harcosokból álló serege. 14 Ez pedig a beosztásuk családjaik szerint Júdában: az ezredeseknél Adná a fővezér, és vele háromszázezer vitéz harcos. 15 Mellette Jehóhánán volt a vezér, és vele kétszáznyolcvanezer ember. 16 Mellette Amaszjá, Zikri fia, aki önként állt az Úr szolgálatába, és kétszázezer harcos volt vele. 17 Benjámin nemzetségéből való vitéz harcos volt Eljádá, és vele az íjászok és a pajzsosok kétszázezren. 18 Mellette Jehózábád, és vele száznyolcvanezer harcra fölszerelt ember. 19 Ezek szolgáltak a királynak azokon kívül, akiket a király egész Júdában a megerősített városokba helyezett.