Márk evangéliuma

Jézus jövendölése a templomról
(Mt 24,1–2; Lk 21,5–6)

13 Amikor kijött a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: Mester, nézd, mekkora kövek és micsoda épületek! 2 Jézus pedig azt mondta: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.

A nagy nyomorúságok ideje (Mt 24,3–31; Lk 21,7–28; Mt 10,17–22)

3 Amikor később a templommal szemben, az Olajfák hegyén ült, megkérdezte tőle bizalmasan Péter, Jakab, János és András: 4 Mondd meg nekünk, mikor fog mindez bekövetkezni, és mi lesz a jele ezek beteljesedésének? 5 Jézus így kezdte válaszát: Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket, 6 mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják: Én vagyok, és sokakat megtévesztenek. 7 Ne rémüljetek meg, amikor háborúkról és háborúk híreiről hallotok, mert ezeknek meg kell lenniük, de ez még nem a vég. 8 Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, földrengések és éhínségek lesznek többfelé, de mindez csak a vajúdás kínjainak kezdete. 9 Ti pedig vigyázzatok magatokra. Bíróság elé állítanak titeket, a zsinagógákban megvernek, és helytartók és királyok elé állítanak majd miattam, hogy bizonyságot tehessetek előttük. 10 De előbb minden népnek hirdetni kell az evangéliumot. 11 Amikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, hanem azt mondjátok, ami abban az órában adatik nektek, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. 12 Halálra adja majd testvér a testvérét, apa a gyermekét, és gyermekek szüleik ellen fordulnak, halálra juttatva őket. 13 Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.

14 Amikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot ott állni, ahol nem kellene – aki olvassa, értse meg –, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. 15 Aki a háztetőn van, ne szálljon le, be se menjen, hogy házából valamit elvigyen, 16 és aki a mezőn van, haza ne térjen, hogy ruháját elvigye. 17 Jaj lesz a várandós és a szoptató asszonyoknak azokban a napokban! 18 Imádkozzatok, hogy mindez ne télen legyen, 19 mert azok olyan nyomorúságos napok lesznek, amilyenek az Isten által teremtett világ kezdete óta mind ez ideig nem voltak, és nem is lesznek. 20 És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, senki sem menekülne meg, de a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat.

21 Ha valaki akkor azt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy: Íme, ott van, ne higgyétek! 22 Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. 23 Ti pedig vigyázzatok, mert előre megmondtam nektek mindent. 24 Azokban a napokban, az után a nyomorúság után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, 25 a csillagok lehullnak az égből, és az egek erősségei megrendülnek. 26 Akkor meglátják az Emberfiát eljönni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel, 27 és akkor elküldi angyalait, és összegyűjti választottait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig.

A fügefa példázata (Mt 24,32–35; Lk 21,29–33)

28 A fügefáról vegyétek pedig a példát: amikor ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. 29 Hasonlóképpen ti is, amikor látjátok, hogy ezek megtörténnek, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt. 30 Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. 31 Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim soha el nem múlnak.

Példázat a megérkező úrról
(Mt 24,42–44)

32 Arról a napról és óráról azonban senki sem tud, még az ég angyalai sem, sőt még a Fiú sem, csak egyedül az Atya. 33 Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő! 34 Úgy van ez, mint a messzi útra készülő ember, aki házát elhagyva felhatalmazza szolgáit, és kinek-kinek megszabja a maga dolgát, és az ajtónállónak is megparancsolja, hogy vigyázzon. 35 Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: este, éjfélkor, kakasszóra vagy reggel. 36 Amikor hirtelen megérkezik, nehogy alva találjon titeket! 37 Amit azért nektek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!