Józsué könyve

József fiai örökségének határai. Efraim öröksége

16 József fiainak jutott sorsvetés által a jerikói Jordántól, Jerikó vizeitől keletre a puszta, amely Jerikótól a Bétel hegyének tart. 2 Azután továbbmegy a határ Bételből Lúzba, és átmegy az arkiak határára, Atárótig. 3 Majd lemegy a tenger felé a jaflétiak határához, Alsó-Béthórón vidékéig és Gézerig, a szélei pedig a tengernél vannak.

4 Megkapták tehát örökségüket József fiai­, Manassé és Efraim. 5 Ez lett Efraim fiainak a határa is nemzetségenként. Örökségük határa kelet felé, Atrót-Addártól Felső-Béthórónig húzódik, 6 és eléri a tengert északon Mikmetátnál, majd kelet felé fordul a határ Taanat-Silónak, és átmegy azon Jánóahtól keletre. 7 Jánóahtól pedig lemegy Atárótba és Naarába, érinti Jerikót, és kiér a Jordánhoz. 8 Tappúahtól továbbmegy a határ a tenger felé a Káná-patakig, és a tengernél végződik. Ez Efraim fiai törzsének az öröksége nemzetségenként. 9 De a Manassé fiainak az örökségéből is elkülönítettek váro­so­kat Efraim fiai számára, mindegyik várost a hozzá tartozó falvakkal. 10 De nem űzték ki a kánaániakat, akik Gézerben laktak. Így ott laknak a kánaániak Efraim között mind e napig, de robotos szolgává lettek.