Prédikátor könyve

Bölcs és bolond viselkedés

11 Vesd kenyeredet a víz színére,

és napok múltán megtalálod azt.

2 Adj belőle részt hétnek vagy nyolcnak is,

mert nem tudod,

milyen veszedelem következik a földre.

3 Mikor a sűrű fellegek megtelnek,

esőt adnak a földre.

Akár dél felé, akár északra dől le a fa,

ahová ledől, ott marad.

4 Aki a szelet figyeli, az nem vet,

és aki a sűrű felhőre néz, az nem arat.

5 Ahogyan nem ismered a szél útját

és a csontok formálódását

a várandós asszony méhében,

úgy nem ismerheted meg Isten munkáját sem,

aki mindezt véghez viszi.

6 Reggel vesd el magodat,

és este se pihentesd kezedet,

mert nem tudod, melyik jobb:

ez-e vagy amaz,

vagy mindkettő egyaránt jó lesz.

7 Valóban édes a világosság,

és jó látni szemünkkel a napot.

8 Azért ha sok esztendeig él is az ember,

mindig örvendezzen,

de emlékezzék meg a sötét napokról,

mert az sok lesz,

és ami eljön,

az is mind hiábavalóság.