Pál levele a galatákhoz

Krisztus törvénye a jó cselekvésére indít

6 Testvéreim, még ha erőt vesz is az emberen valami bűn, ti, lelkiek, igazítsátok útba az olyat szelíd lélekkel, ügyelve arra, hogy te magad is kísértésbe ne ess. 2 Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét. 3 Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, hol­ott semmi, önmagát csapja be. 4 Mindenki vizsgálja meg saját cselekedeteit, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekvése, nem pedig másra nézve. 5 Mert mindenki a maga terhét hordozza.

6 Akit pedig az igére tanítanak, részesítse tanítóját minden javából. 7 Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. 8 Mert aki a testének vet, az a testből arat pusztulást, aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből arat örök életet. 9 A jótevésben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk majd, ha el nem lankadunk. 10 Azért amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, kiváltképpen pedig azokkal, akik hozzátartozóink a hitben.

11 Látjátok, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel! 12 Akik testi módon akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. 13 Mert maguk a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják, hogy körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek. 14 Tőlem pedig távol legyen, hogy dicsekedjem, hacsak nem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által számomra megfeszíttetett a világ, és én is a világ számára. 15 Mert Krisztus Jézusban nem ér semmit a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak az új teremtés. 16 Azoknak, akik e szabály szerint élnek, és Isten Izráelének békesség és irgalom.

17 Ezután senki ne bántson engem, mert én Jézus bélyegeit viselem testemen. 18 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim! Ámen.