A zsidókhoz írt levél

5 Mert minden főpapot emberek közül választanak és emberekért rendelnek az Isten előtti szolgálatra, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért, 2 aki képes együtt érezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve erőtlenséggel. 3 Ezért köteles mind a népért, mind önmagáért a bűnért való áldozatot bemutatni.

4 És senki sem szerezheti meg magának ezt a tisztséget, csak akit Isten hív el, amint Áront is. 5 Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: Én Fiam vagy te, ma szültelek téged. 6 Miképpen másutt is mondja: Te örökkévaló pap vagy, Melkisédek rendje szerint. 7 Aki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott istenfélelméért. 8 Jóllehet Fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet, 9 és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. 10 Isten őt a Melkisédek rendje szerinti főpapnak nevezte.

Óvás a visszaeséstől

11 Erről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondanivalónk van, mivel restek lettetek a hallásra. 12 Mert noha ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek alapvető elemeire tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem pedig kemény eledelre. 13 Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mivelhogy kiskorú. 14 A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek gyakorlott ítélőképességük van a jó és a rossz megkülönböztetésére.