Könyvbemutatót tartottunk

Fotók: Mészáros Péter – http://kreativlatas.hu/

2019. szeptember 11-én a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség templomában sokaknak mutathattuk be az újonnan revideált Károli-Biblia legújabb kiadását, és adtunk hálát a megtett útért és Isten Igéjéért. Az igeolvasással kezdődő alkalmon hálaadó imádságot mondott Győri János Sámuel evangélikus lelkész, a Veritas Kiadó korábbi ügyvezetője, majd a korábbi revíziós munka irányítója, Baranyi József elevenítette fel a kiadó működésének korábbi állomásait; ezután az újonnan revideált Károli-Bibliák fő terjesztőjeként megszólalt dr. Herjeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója. Ezt követően Győri Tamás József, az újonnan revideált Károli-Bibliák szerkesztője bemutatta az új kiadványt. Végül a Bibliák használóira áldást mondott dr. Füzesi Zoltán református lelkész, a bibliakiadásokat támogató Hajnalváró Alapítvány kurátora; kurátortársa, Herkely János pedig arra kérte a megjelenteket, hogy csatlakozzanak imádsággal és adományokkal ehhez a szolgálathoz. Az esemény végén természetesen lehetőség volt az új Biblia kedvezményes megvásárlására is. 

Bár a Biblia szövegében csak apróbb változtatások történtek, a belső oldalak a korábbi kiadáshoz képest sok mindennel gazdagodtak. Ezért „újratöltött”, azaz „reloaded” ez a kiadás – erre utal ez a számítástechnikából kölcsönvett kifejezés a Bibliák haskötőjén. A kiadvány a korábbi kiadáshoz hasonlóan 10 színben kapható, illetve kartonált kötésben is elérhető. A teljes kínálat természetesen megtalálható honlapunk webáruházában, de találkozhatunk velük több, velünk együttműködő könyvesboltban is.

Győri János Sámuelnek – a könyvbemutatón elhangzott – hálaadó imádsága:

Szentháromság Isten!
Hallgasd meg türelemmel és kegyelemmel imádságunkat ezen a bibliabemutatón!

Teremtő Atyánk!

Hálát adunk neked, mert te vagy az Írás teremtője!

Köszönjük azt a hallatlan figyelmességedet, hogy az emberiségnek már korán, megelőzve minden technikai és kódolási fölfedezést, adtad az Írás tudományát, mert célod volt vele!
Köszönjük, hogy nincs olyan kitalált isten, mint te! Jó azon örvendeznünk, hogy nekünk író Istenünk van, aki magad írtad le a tíz igét, hogy mózeseid és prófétáid, valamint apostolaid a tíz ige útmutatásával képesek legyenek prófétai üzeneteidet és evangéliumi híreidet hitelesen és maradandóan rögzíteni.

Drága Megváltónk, Jézus Krisztus! Hálásak vagyunk a felismerésért, hogy Atyád az idők teljességében küldött téged a földre az Írások szerinti pontos jövendölések beteljesüléseként! Akkor lett az Ige testté, és lett a Biblia teljes Írássá. Tudtátok az Atyával, hogy az idők teljességében még kevés lesz a médiazaj, a hamis és hazug írás. Köszönjük, hogy megjelenéseddel, szavaiddal és kőtáblára író Atyád után a porba jegyzett írásoddal betöltötted a Törvényt, kiteljesítetted az evangéliummal! Így a Törvény és a Próféták kiegészülhettek az evangéliumokkal. Dicsőítünk téged az írástudó tanítványaidért, akik közül apostolod boldogan írhatta le: a teljes Írás Istentől ihletett!

Dicsőítünk A jelenések könyvében bemutatott és a mennyben őrzött írásokért, könyvekért.
Hála figyelmeztetésedért is, hogy annak örüljünk, hogy a nevünk fel van írva a mennyekben!

Ezen a bibliabemutatón magasztalunk téged, Szentlélek Úristen!

Te szervezted meg a Biblia ősi kiadását, te vagy a Szentírás kiadója.

Te fegyelmezted a kanonizálókat, de erősítetted a bibliafordítókat, te adtál bátorságot Luther Mártonodnak, te irányítod az exegéták és a homiletikusok gondolkodását. Te küldesz ma is a szekularizált gondolkodásmód járatlan útjaira az etióp főemberek mellé Fülöpöket írásmagyarázatra. Te teszel a tarsolyukba magyarázatos Bibliákat, bibliai segédkönyveket.

Hálát adunk a Veritas Kiadó munkatársaiért, és azokért a hazai és amerikai testvérekért, akik meglátták a fontosságát annak, hogy az Írás eljusson tisztán, a mai médiazajos, sokkönyves, sok szórólapos, sokreklámos magyar világban is az igazságra szomjazó lelkekhez.

Szentháromság, egy igaz Isten! Dicsőség néked most és mindörökké, ámen!