Sámuel második könyve

Dávid győzelmei a szomszédos népeken

8 Ezután történt, hogy megverte Dávid a filiszteusokat, megalázta őket, és elfoglalta a filiszteusok kezéből Meteg-Ammát. 2 Megverte a móábiakat is, lefektette őket a földre, és kötéllel mérte meg őket. Kétkötélnyit megöletett, egy teljes kötélnyit pedig életben hagyott. És a móábiak Dávid adófizető szolgái lettek.

3 Megverte Dávid Hadadezert, Rehób fiát, Cóbá királyát is, amikor kivonult, hogy kiterjessze hatalmát az Eufrátesz folyam vizéig.* 4 Foglyul ejtett Dávid közülük ezerhétszáz lovast és húszezer gyalogost. Elvágatta Dávid az összes harci szekérbe való ló inát, és csak száz szekérbe valót hagyott meg közülük. 5 Aztán eljöttek a damaszkuszi arámok, hogy megsegítsék Hadadezert, Cóbá királyát. Dávid levágott közülük huszonkétezer arámi férfit. 6 Aztán helyőrséget helyezett az arám Damaszkuszba, és Dávid adófizető szolgái lettek az arámok. Az Úr megoltalmazta Dávidot, bárhova ment. 7 Dávid elvette az aranypajzsokat is, melyek Hadadezer szolgáin voltak, és bevitte azokat Jeruzsálembe. 8 Azonfölül igen sok rezet is hozott Dávid király Hadadezer városaiból, Betahból és Bérótajból.

9 Mikor pedig meghallotta Tói, Hamát királya, hogy megverte Dávid Hadadezer egész seregét, 10 elküldte a fiát, Jórámot Dávid királyhoz, hogy békességgel és áldáskívánással köszöntse, amiért harcolt Hadadezer ellen, és megverte őt. Mert Hadadezer Tóival is hadakozott. És Tói fia kezében aranyból, ezüstből és rézből való edények voltak. 11 Ezeket Dávid király szintén az Úrnak szentelte azzal az ezüsttel és arannyal együtt, amelyet már odaszentelt az összes általa meghódított néptől, 12 az arámoktól, a móábiaktól, az Ammón fiaitól, a filiszteusoktól, az amálékiektől és a Hadadezertől, Rehób fiától, Cóbá királyától nyert zsákmányból.

13 Dávid hírnevet szerzett, amikor visszatért, miután tizennyolcezer arámit levert a Sós-völgyben. 14 Edómba is helyőrséget helyezett, és egész Edómba helyőrséget rendelt, így egész Edóm Dávid szolgája lett. Az Úr pedig megoltalmazta Dávidot, bárhová ment.

15 Így uralkodott Dávid egész Izráel fölött, és az egész nép között ítéletet és igazságot szolgáltatott. 16 A hadsereg fővezére Jóáb, Cérújá fia, főtanácsosa pedig Jósáfát, Ahilúd fia volt. 17 Cádók, Ahitúb fia és Ahimelek, Ebjátár fia voltak a papok, Szerájá pedig kancellár. 18 Benájá, Jójádá fia a kerétiek és a pelétiek parancsnoka volt, Dávid fiai pedig főemberek voltak.