Eszter könyve

Ahasvérós király és Mordokaj méltatása

10 Azután Ahasvérós király adót vetett ki a szárazföldre és a tenger szigeteire. 2 Ereje és minden vitézsége pedig, valamint Mordokaj nagy méltóságának a története, amellyel fölmagasztalta őt a király, vajon nincs-e megírva Média és Perzsia királyainak évkönyveiben? 3 Mert a zsidó Mordokaj a második ember volt Ahasvérós király után, nagy volt a zsidók között, és kedves az ő honfitársainak körében, mert javát kereste népének, és békességet szerzett minden utódjának.