Pál levele a filippiekhez

A szeretett gyülekezet buzdítása

4 Azért, szeretett testvéreim, akik után vágyódom, én örömöm és koronám, így álljatok meg az Úrban, szeretteim! 2 Evódiát intem, Szüntükhét is intem, hogy jussanak egyetértésre az Úrban. 3 Sőt téged is kérlek, hű szolgatársam, segíts nekik, akik az evangélium ügyében együtt küzdöttek velem, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek neve benne van az élet könyvében. 4 Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom: örüljetek! 5 A ti szelídlelkűségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! 6 Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. 7 És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

8 Továbbá, testvéreim, azokról gondolkozzatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik szeretetreméltók, amik jó hírűek, ha van valami erényes, és ha van valami dicséretes. 9 Amiket tanultatok, hallottatok és láttatok is tőlem, azokat cselekedjétek, és a békesség Istene veletek lesz.

Köszönet a gyülekezet gondoskodásáért

10 Nagyon örültem az Úrban, hogy végre megújultatok a felőlem való gondoskodásotokban, amelyre eddig is gondoltatok, de nem volt alkalmatok. 11 Nem mintha a nélkülözésemre nézve mondanám, mert én megtanultam, hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok. 12 Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, mindig mindenhez hozzászoktam, a jóllakáshoz is, az éhezéshez is, a bővölködéshez is, a szűkölködéshez is. 13 Mindenre van erőm abban, aki engem megerősít. 14 Mindazáltal jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. 15 Hiszen tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor Macedóniából eljöttem, egyetlen gyülekezet sem volt részes velem az ajándékozás és elfogadás tekintetében, csak egyedül ti. 16 Mert alkalmanként már Thesszalonikába is küldtetek nekem olyasmit, amire szükségem volt. 17 Nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, amely sokasodik a ti javatokra. 18 Mindent megkaptam, sőt feleslegem van. Bővölködöm azóta, hogy Epafroditosztól átvettem, amit küldtetek, mint kedves, jó illatot, kellemes, Istennek tetsző áldozatot. 19 Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. 20 Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mindörökkön örökké. Ámen.

21 Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket a velem levő testvérek. 22 Köszöntenek titeket a szentek mind, leginkább pedig a császár udvarából valók. 23 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Ámen.