Náhum próféta könyve

Ninive ostromlása és bevétele

2 Pusztító jön ellened!

Őrizd a várat, figyeld az utat,

erősítsd meg derekadat,

gyűjtsd össze minden erődet!

2 Helyreállítja az Úr Jákób tekintélyét,

csakúgy, mint Izráel tekintélyét,

noha rablók rabolták ki őket,

hajtásaikat pedig elpusztították.

3 Vitézeinek pajzsa vörös,

a katonák ruházata bíborszínű,

harci szekere acélosan ragyog

harcba készülése napján,

és dárdáikat rengetik.

4 Harci szekerek robognak az utcákon,

összevissza száguldoznak a tereken.*

Csillogásuk olyan, mint a fáklyáké,

gyorsak, mint a villámok.

5 Előszólítja vitézeit, jártukban botladoznak,

sietnek a kőfalra, és felállítják a védelmet.

6 A folyam felőli kapuk megnyílnak,

és a palota megrendül.

7 De elvégeztetett:

a királynőt levetkőztetik, elviszik,

szolgálói keseregnek, mint a nyögő galambok,

és mellüket verik.*

8 Ninive pedig olyan lesz, mint egy víztároló,

amelynek elfolyt a vize.

Álljatok meg, álljatok meg! – kiáltják,

de senki sem tekint vissza.

9 Raboljatok ezüstöt, raboljatok aranyat!

Se szeri, se száma a sok kincsnek,

a rengeteg, sokféle drágaságnak.

10 Dúlás, pusztítás, fosztogatás!

Megolvad a szív, reszketnek a térdek,

a derekakba fájdalom hasít,

és mindnyájuk arca elveszti pirosságát.

11 Hol van az oroszlánok tanyája

és az oroszlánkölykök helye,

ahová járni szokott a nőstény és hím oroszlán,

az oroszlánkölyök,

és nem volt, aki elriassza onnan?

12 Az oroszlán annyit zsákmányolt kölykeinek,

hogy beteljenek, és fojtogatott nőstényeinek:

megtöltötte barlangjait zsákmánnyal,

tanyáit pedig prédával.

13 Íme, én rád török

– ezt mondja a Seregek Ura –,

és porig égetem harci szekeredet!

Oroszlánkölykeidet kard emészti meg,

és megszüntetem e földön zsákmányolásodat,

és nem hallható többé követeid szava.