János harmadik levele

1 A presbiter a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek. 2 Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, mint ahogy jó dolga van lelkednek. 3 Mert nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint ahogy te igazságban jársz. 4 Nincs annál nagyobb örömem, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.

5 Szeretett barátom, hűségesen jársz el mindenben, amit a testvérekért és az idegenekért teszel, 6 akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha Istenhez méltóan indítod őket útjukra, 7 mert az ő nevéért keltek útra, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. 8 Mert tartozunk felkarolni az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban.

9 Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. 10 Ezért ha odamegyek, emlékezetébe idézem azokat a dolgokat, amelyeket művel, hogy gonosz szavakkal áskálódik ellenünk, sőt még ezzel sem elégedve meg maga sem fogadja be a testvéreket, és akik ezt megtennék, azokat ebben megakadályozza, és a gyülekezetből kiveti. 11 Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentől van, aki pedig rosszat cselekszik, nem látta Istent. 12 Demetriosz mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz.

13 Sok írnivalóm volna, de nem akarok tintával és tollal írni neked, 14 hanem remélem, hogy csakhamar meglátlak téged, és szemtől szemben beszélhetünk. 15 Békesség neked! Köszöntenek téged barátaid. Köszöntsd barátainkat név szerint.