Haggeus próféta könyve

Intés a templomépítésre

1 Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónap első napján így szólt az Úr Haggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtiél fiához, Júda helytartójához és Jósua főpaphoz, Jócádák fiához: 2 „Így szól a Seregek Ura: Azt mondja ez a nép: Nem jött még el az idő, az Úr háza építésének ideje! 3 Az Úr szava pedig így szólt Haggeus próféta által: 4 Hát annak itt van az ideje, hogy ti faburkolatú házakban lakjatok, holott ez a ház romokban áll? 5 Most azért azt mondja a Seregek Ura: Jól gondoljátok meg útjaitokat! 6 Sokat vetettetek, de keveset takarítotok be. Esztek, de nem elégedtek meg. Isztok, de nem részegedtek meg. Ruházkodtok, de nem melegedtek föl. A napszámos is lyukas zacskóba teszi a bérét.

7 Azt mondja a Seregek Ura: Jól gondoljátok meg útjaitokat! 8 Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek föl e házat, hogy gyönyörködjem benne, és megdicsőíttessem – ezt mondja az Úr. 9 Sokat vártok, de íme, kevés lesz, s amit hazahordotok, én szétfújom! Miért? – kérdezi a Seregek Ura. Az én házamért, amely íme, romokban áll, ti pedig mind a magatok háza körül sürgölődtök. 10 Ezért vonta meg tőletek harmatát az ég, és vonta meg termését a föld. 11 Szárazságot rendeltem a földre és a hegyekre, a búzára és a borra, az olajra és mindarra, amit a föld terem, sőt az emberre, állatra és minden kétkezi munkára is.”

12 Akkor hallgatott Zerubbábel, Sealtiél fia, Jósua főpap, Jócádák fia és a megmaradt nép az Úrnak, az ő Istenüknek szavára, Haggeus próféta beszédeire, amiért elküldte őt az Úr, az ő Istenük, és félelem fogta el a népet az Úr előtt. 13 Akkor Haggeus, az Úr követe így szólt a néphez az Úr küldetésében: Én veletek vagyok! – azt mondja az Úr. 14 És fölindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtiél fiának, Júda helytartójának a lelkét, Jósua főpapnak, Jócádák fiának a lelkét és az egész megmaradt nép lelkét is, úgyhogy nekiálltak, és dolgozni kezdtek a Seregek Urának, az ő Istenüknek házán 15 a hatodik hónap huszonnegyedik napján, Dárius király második esztendejében.