Habakuk próféta könyve

A próféta panasza a bűnös nép miatt.
Isten felelete

1 Jövendölés, amelyet Habakuk próféta látott.

2 Meddig kiáltsak még, ó, Uram,

és nem hallgatsz meg?

Kiáltok hozzád az erőszak miatt,

és nem szabadítasz meg!

3 Miért láttatsz velem hamisságot,

és miért kell szemlélnem a nyomorgattatást?

Pusztítás és erőszak van előttem,

viszály és versengés támad!

4 Ezért inog a törvény,

és ezért nem érvényesül az igaz ítélet.

A gonosz behálózza az igazat:

ezért hoznak hamis ítéletet.

5 Nézzetek szét a népek között,

vizsgálódjatok, és igen csodálkozzatok,

mert oly dolgot cselekszem napjaitokban,

amelyet el sem hinnétek, ha más mondaná.

6 Mert íme, fölindítom a káldeusokat,

ezt a kegyetlen és vakmerő nemzetet,

amely széltében végigjárja a földet,

hogy olyan lakhelyeket foglaljon el,

amelyek nem az övéi.

7 Rettenetes és iszonyatos ez a nép,

maga szabja meg törvényét és rangját.

8 Lovai serényebbek a párducoknál

és gyorsabbak a pusztai farkasoknál,

lovasai fékezhetetlenek.

Bár messziről jönnek lovasai,

úgy repülnek, mint a zsákmányra lecsapó sas.

9 Mindegyik erőszakkal jön, arcuk előrenéz,*

és annyi foglyot gyűjtenek, mint a homok.

10 Kicsúfolja a királyokat,

kineveti az uralkodókat,

csak kacag minden erődítményen,

töltést emel, és megostromolja.

11 Majd viharként tovaszáll és eltűnik.

Bűnhődni fog, mert saját hatalma az istene.

12 Nem te vagy-e, Uram,

öröktől fogva az én Istenem, Szentem?

Nem veszünk el!

Uram, te ítéletre rendelted őt,

kősziklám, te fenyítésül szántad őt!

13 Tisztább a szemed,

hogysem nézhetnéd a gonoszt,

és a nyomorgatást nem szemlélheted.

Miért nézed hát el a hitszegést,

és miért hallgatsz,

amikor a gonosz elnyeli a nála igazabbat?!

14 Olyanná tetted az embert,

mint a tenger hala,

és mint a csúszó-mászó állat,

amelynek nincs vezére?

15 Mindet kifogja horgával, hálójába keríti,

és kerítőhálójába gyűjti őket,

s azután örül és vigad.

16 Azért áldoz hálójának,

és tömjénez kerítőhálójának,

mert azok juttatták jó fogáshoz,

kövér eledelhez.

17 Vajon örökké ürítheti-e hálóját,

és szüntelenül ölheti-e a nemzeteket,

kímélet nélkül?