Pál levele a rómaiakhoz

Az okos istentisztelet és a kegyelmi ajándékok

12 Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos istentiszteletetek. 2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata.

3 Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy ne gondoljon senki többet magáról, mint amennyit kell, hanem józanul gondolkozzék mindenki az Istentől neki adott hit mértéke szerint. 4 Mert ahogy egy testben sok tagunk van, de nem minden tagnak ugyanaz a rendeltetése, 5 úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. 6 A nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak: a prófétálás a hit mértéke szerint, 7 a szolgáló a szolgálatban, a tanító a tanításban, 8 az intő az intésben, az adakozó a szerénységben, az elöljáró a buzgóságban, a könyörülő az örömben.

Szeretet, szolgálat és békesség
a gyülekezetben

9 A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, 10 a testvéri szeretetben egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. 11 A buzgóságban ne lankadjatok, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. 12 A reménységben örvendezők, a nyomorúságban kitartók, az imádkozásban állhatatosak, 13 a szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. 14 Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok, ne pedig átkozzátok. 15 Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. 16 Egymással egyetértésben éljetek, ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat, ne legyetek önteltek. 17 Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. 18 Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. 19 Magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet Isten haragjának, mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek – ezt mondja az Úr. 20 Ha azért éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz a fejére. 21 Ne győzzön le a gonosz, hanem te győzd le a gonoszt jóval.