Krónikák első könyve

Benjámin leszármazottai és Saul családja

8 Benjámin nemzette elsőszülöttjeként Belát, másodikként Asbélt, harmadiknak Ahrahot, 2 negyediknek Nóhát és ötödikként Ráfát.

3 Bela fiai voltak: Addár, Gérá és Abihúd, 4 Abisúa, Naamán, Ahóah, 5 Gérá, Sefúfán és Húrám.

6 Ezek voltak Éhúd fiai, Geba lakóinak családfői, de száműzték őket Mánáhatba: 7 nevezetesen Naamán, Ahijjá és Gérá; ő vitte fogságba őket, és ő nemzette Uzzát és Ahihúdot.

8 Saharaim pedig Móáb mezején nemzette Hú­simot és Baarát, miután elbocsátotta feleségeit. 9 Hódes nevű feleségétől nemzette Jóbábot, Cibját, Mésát és Malkámot, 10 Jeúcot, Szokját és Mirmát. Ezek a fiai családfők voltak. 11 Húsimtól nemzette Abitúbot és Elpaalt.

12 Elpaal fiai voltak:

Éber, Misám és Semed. Ő építette Ónót, Lódot és falvait. 13 Beríá és Sema, Ajjálón lakóinak családfői űzték el Gát lakóit.

14 Ahjó, Sásák, Jerémót, 15 Zebadjá, Arád, Eder, 16 Míkáél, Jispá és Jóhá voltak Beríá fiai.

17 Zebadjá, Mesullám, Hizki, Heber, 18 Jismeraj, Jizlíá és Jóbáb voltak Elpaal fiai.

19 Jákim, Zikri, Zabdi, 20 Eliénaj, Cilletaj, Eliél, 21 Adájá, Berájá és Simrát voltak Simei fiai.

22 Jispán, Éber, Eliél, 23 Abdón, Zikri, Hánán, 24 Hananjá, Élám, Antótijjá, 25 Jifdejá, Penúél voltak Sásák fiai.

26 Samseraj, Seharjá, Ataljá, 27 Jaaresjá, Élijjá és Zikri voltak Jeróhám fiai.

28 Ezek a családfők, akik származásuk szerint főemberek voltak, Jeruzsálemben laktak.

29 Gibeónban lakott Jeiél, Gibeón atyja. Feleségének Maaká volt a neve. 30 Elsőszülöttje Abdón volt, azután Cúr, Kís, Baal, Nádáb, 31 Gedór, Ahjó és Zeker következett. 32 Majd Miklót, aki Simát nemzette. Ezek is a testvéreik mellett, Jeruzsálemben laktak más testvéreikkel együtt.

33 Nér nemzette Kíst, Kís nemzette Sault, Saul nemzette Jónátánt, Malkisúát, Abinádábot és Esbaalt.

34 Jónátán fia Meribbaal volt. Meribbaal nemzette Míkát.

35 Míká fiai Pítón, Melek, Taréa és Áház voltak.

36 Áház nemzette Jehóaddát, Jehóaddá pedig Álemetet, Azmávetet és Zimrit, Zimri nemzette Mócát, 37 Mócá pedig Binát. Az ő fia volt Refájá, ennek a fia Elászá, az ő fia Ácél.

38 Továbbá Ácélnak hat fia volt, név szerint ezek: Azrikám, Bókerú, Jismáél, Searjá, Óbadjá és Hánán. Mindezek Ácél fiai voltak.

39 Testvérének, Éseknek ezek a fiai:

Úlám az elsőszülöttje, Jeús a második és Elifelet a harmadik. 40 Úlám fiai erős harcosok, íjászok voltak, s gyermekeik és unokáik százötvenre szaporodtak. Mindezek Benjámin fiai voltak.