Krónikák első könyve

A templomi énekesek huszonnégy rendje

25 Dávid és a sereg fővezérei a szolgálatra különválasztották Ászáf, Hémán és Jedútún fiai közül azokat, akik prófétai lélekkel játszottak citerákon, lantokon és cintányérokon. Azok sora, akiket erre a szolgálatra rendeltek, ez volt:

2 Ászáf fiai közül:

Zakkúr, Jószéf, Netanjá és Aszarélá, Ászáf fiai. Őket Ászáf vezette prófétai lélekkel, aki a király felügyelete alá tartozott.

3 A jedútúniak közül:

Jedútún hat fia, Gedaljáhú, Ceri, Jesajáhú, Hasabjáhú, Mattitjáhú és Simei, akik apjuk, Jedútún mellett prófétai lélekkel játszottak citerán az Úr tiszteletére és dicséretére.

4 Hémán fiai közül:

Hémán fiai: Bukkijjáhú, Mattanjáhú, Uzzíél, Sebuél, Jerimót, Hananjá, Hanáni, Eliátá, Giddalti, Rómamti-Ezer, Josbekásá, Mallóti, Hótir, Mahaziót. 5 Ezek mind Hémán fiai, aki a király látnoka volt, hogy Isten beszédeivel a hatalmát fölemelje. Isten Hémánnak tizennégy fiút és három leányt adott.

6 Ezek mindnyájan apjuk vezetésével az Úr házában énekeltek cintányérokkal, lantokkal és citerákkal Isten házának a szolgálatában a király, Ászáf, Jedútún és Hémán irányítása szerint. 7 Kétszáznyolcvannyolc volt a száma testvéreikkel együtt azoknak, akiket megtanítottak az Úr énekeire; és mindnyájan képzettek voltak.

8 Sorsot vetettek a szolgálat sorrendjére nézve a fiatalokra és az öregekre, tanítókra és a tanítványokra egyaránt.

9 A sorsolás először Ászáf fiára, Jószéfre esett,

a második Gedaljáhúra, akik testvéreikkel és fiaikkal együtt összesen tizenketten voltak.

10 A harmadik Zakkúrra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak.

11 A negyedik sorsolás Jicrire esett; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak.

12 Az ötödik Netanjáhúra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak.

13 A hatodik Bukkijjáhúra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak.

14 A hetedik Jeszarélára; fiaival és testvéreivel együtt tizenketten voltak.

15 A nyolcadik Jesajáhúra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak.

16 A kilencedik Mattanjáhúra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak.

17 A tizedik Simeire; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak.

18 A tizenegyedik Azarélra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak.

19 A tizenkettedik Hasabjára; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak.

20 A tizenharmadik Súbáélra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak.

21 A tizennegyedik Mattitjáhúra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak.

22 A tizenötödik Jerémótra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak.

23 A tizenhatodik Hananjáhúra; fiaival és testvéreivel együtt tizenketten voltak.

24 A tizenhetedik Josbekására; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak.

25 A tizennyolcadik Hanánira; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak.

26 A tizenkilencedik Mallótira; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak.

27 A huszadik Elijjátára; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak.

28 A huszonegyedik Hótírra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak.

29 A huszenkettedik Giddaltira; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak.

30 A huszonharmadik Mahaziótra; fiaival és testvéreivel együtt tizenketten voltak.

31 A huszonnegyedik Rómamti-Ezerre; fiaival és testvéreivel együtt tizenketten voltak.