Krónikák első könyve

Dávid legyőzi a szomszédos népeket, és megerősíti birodalmát

18 Ezután leverte Dávid a filiszteusokat, megalázta őket, és Gát városát falvaival együtt elvette a filiszteusok kezéből.

2 Móábot is megverte, és a móábiak Dávid adófizető szolgái lettek.

3 Továbbá megverte Dávid Hamátban Hadadezert, Cóbá királyát is, amikor elindult, hogy az Eufrátesz folyamig terjessze ki birodalmának határát. 4 Dávid elfogott ezer harci szekeret, hétezer lovast és húszezer gyalogost. Az összes szekérhez való ló inát elvágatta Dávid, és csak száz szekérbe valót tartott meg belőlük. 5 És amikor eljöttek Damaszkuszból az arámok, hogy megsegítsék Hadadezert, Cóbá királyát, Dávid levágott az arámok közül huszonkétezer férfit. 6 Majd Dávid tiszttartókat rendelt az arám Damaszkuszba. Az arámok Dávid adófizető szolgái lettek. És megsegítette az Úr Dávidot mindenütt, ahová csak ment. 7 Elvette Dávid az aranypajzsokat, amelyeket Hadadezer szolgái viseltek, és Jeruzsálembe vitette. 8 Dávid igen sok rezet hozott Hadadezer városaiból, Tibhatból és Kúnból. Abból csináltatta Salamon a réztengert, az oszlopokat és a rézedényeket.

9 Amikor Tói, Hamát királya meghallotta, hogy Dávid megverte Hadadezernek, Cóbá királyának egész hadát, 10 Dávid királyhoz küldte fiát, Hadórámot, hogy köszöntse és megáldja, mivel megküzdött Hadadezerrel, és megverte őt. Mert Tói is harcolt Hadadezer ellen. És sok arany-, ezüst- és réz­edényt küldött Dávidnak. 11 Dávid király ezeket is az Úrnak szentelte, azzal az ezüsttel és arannyal együtt, amelyet a többi néptől, az edómiaktól, móábiaktól, ammóniaktól, filiszteusoktól és az amálékiaktól szerzett.

12 Abisaj, Cerújá fia pedig megvert tizen­nyolcezer edómit a Sós-völgyben. 13 Dávid tiszttartókat rendelt Edómba, és az összes edómi Dávid szolgája lett. És megsegítette az Úr Dávidot mindenütt, ahová csak ment.

14 Így uralkodott Dávid egész Izráel fölött, jogot és igazságot szolgáltatott egész népének. 15 Jóáb, Cerújá fia a sereg parancsnoka, Jehósáfát, Ahilúd fia pedig emlékíró volt. 16 Cádók, Ahitúb fia és Abímelek, Ebjátár fia voltak a papok, Savsá pedig a kancellár. 17 És Benájá, Jehójádá fia a kerétiek és a pelétiek parancsnoka volt, Dávid fiai pedig a legelsők voltak a király mellett.